Visste du at menneskerettighetene også gir deg seksuelle rettigheter?

Visste du at menneskerettighetene også gir deg seksuelle rettigheter?

De fleste av oss har hørt uttrykket menneskerettigheter og da tenker vi gjerne på de alvorlige menn som for flere hundre år siden kjempet for frihet og likhet, og signerte grunnlover. I 1948 da FN var samlet i Paris signerte 48 land på det som nå heter menneskerettighetserklæringen. Disse er så oversatt til mer enn 300 språk, noe som har gitt dokumentet en plass i Guinness Rekordbok. Menneskerettighetene er grunnleggende for alle mennesker, uavhengig av rase, kjønn, religion eller annen status.

Dine seksuelle rettigheter

Visste du at menneskerettighetene også gir deg og alle andre mennesker rettigheter på det seksuelle området? Dersom du ikke visste det, kan du se alle punktene her:

1. du har rett til et godt seksualliv
2. det er bare du som bestemmer over din egen kropp
3. ingen har rett til å tvinge deg til sex! Det er straffbart ifølge norsk lov uansett hva slags
forhold det skjer i
4. du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
5. du har rett til god prevensjonsveiledning
6. du har rett til gratis svangerskapskontroll
7. du har rett til selv å velge lege – legen har taushetsplikt
8. du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke
9. du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer
10. du har rett til gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare sykdommer
11. du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring
12. du har rett til støtte til p-piller og annen hormonell prevensjon når du er mellom 16 og 19 år

Ikke minst har du også noen plikter i henhold til disse rettighetene:

1. du har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet
2. du har plikt til å gå til lege om du har fått eller har smittet noen med seksuelt overførbare
sykdommer

Norge har lagt til noen tillegg:

1. det er straffbart å ha sex med noen som er under 16 år
2. det er straffbart å tvinge eller bidra til å tvinge noen til ekteskap og til å inngå ekteskap med
noen som er under 16 år
3. det er straffbart å tvinge noen til sex uansett hvilket forhold det skjer under
4. det er straffbart å endre andres kjønnsorganer eller bidra til kjønnslemlestelse

For mange kan det være svært viktig å vite at deres seksuelle rettigheter er nedfelt i et lovverk som gjelder for alle mennesker i hele verden. Det er du som er sjefen over din egen kropp, og til gjengjeld må du respektere det motsatte, nemlig at andre mennesker er sjef over sin kropp. Dersom du er i en situasjon der du blir mobbet eller trakassert fordi du har en annen seksuell legning, skal du vite at du har krav på respekt.

Dersom du er ung og føler deg presset til noe du ikke vil, enten av en kjæreste eller i forbindelse med gruppepress, så skal du vite at det er nedfelt i menneskerettighetene at det bare er du som bestemmer over din egen kropp og at ingen kan tvinge deg til noe du ikke vil. Er du ung og usikker eller befinner deg i en situasjon du ikke helt vet hvordan du skal håndtere, kan det være godt å vite at menneskerettighetene gir deg støtte.