Gode kjøreregler for arbeidsplassen

Gode kjøreregler for arbeidsplassen

Det er dessverre ikke noe nytt at enkelte går over streken for hva som anses som normal oppførsel, enten det er på en sosial tilstelning med jobben eller daglig på arbeidsplassen. Hva gjør du dersom du opplever upassende oppførsel fra en medarbeider eller en i ledelsen?

I henhold til likestillingsloven er seksuell trakassering forbudt, og i Arbeidsmiljøloven står det også nedfelt at ingen skal «utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». Selv om det er fest og moro, som et julebord, er det likevel jobb og bedriften har også her et ansvar for å sørge for at trakassering ikke finner sted.

Hva er seksuell trakassering?

Det er mange ting som kan defineres som seksuell trakassering. Det er ofte et tolkningsspørsmål og samtidig skal det legges vekt på hvordan offeret opplever det hele. Uønsket berøring, overgrep, verbal trakassering, nærgående kommentarer, seksuelle forslag, ikke-verbal trakassering og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner er alle ting som kan defineres som seksuell trakassering.

Hvordan går du frem?

Det første man bør gjøre er å ta det opp med den det gjelder. Dersom dette kjennes ubehagelig kan du få hjelp av verneombud eller den som er tillitsvalgt på jobben. Deretter må det tas opp med lederen. Dersom en arbeidsgiver mottar en klage som handler om seksuell trakassering, må saken utredes og deretter må det foretas en reaksjon. I enkelte situasjoner vil det være passende med en advarsel som gis muntlig eller skriftlig. Er hendelsen grov, kan det å si opp vedkommende være den rette reaksjonen.

Dersom det er sjefen som står bak trakasseringen må dette også tas opp. Er saken alvorlig kan man anmelde det til politiet. Du skal heller ille være redd for å varsle, da du har rett til å gjøre dette uten å bekymre deg over mulige gjengjeldelser.

Gode rutiner

Alle bedrifter bør ha interne rutiner for varsling. I tillegg bør alle ansatte være informert om disse rutinene, slik at de vet hvordan de skal bruke dem dersom det er behov for dette. Alle nyansatte bør få innføring i bedriftens rutiner og holdninger til seksuell trakassering. Det å varsle om seksuell trakassering kan medføre dårlig stemning på jobben, da er det viktig at bedriften følger de retningslinjene som er satt opp. Dersom bedriften, altså arbeidsgiveren din ikke følger opp dette eller behandler slike saker seriøst, kan du melde dette til Arbeidstilsynet.

Det er også viktig å huske at både menn og kvinner kan bli utsatt for seksuell trakassering. Reglene er nøytrale og gjelder for begge kjønn. Også menn må si i fra dersom de opplever å bli seksuelt trakassert, enten det er av andre menn eller kvinner.

Det viktigste bedriften kan gjøre er altså å arbeide forebyggende. Det være seg alt fra å informere de ansatte om hva seksuell trakassering er, hvilke holdninger bedriften har til dette, hvilke rutiner som skal følges og hvem de kan snakke med om de har behov for dette. Selv om det ikke skjer noe utilbørlig på arbeidsplassen er det viktig å ta opp dette temaet med jevne mellomrom, slik at det ikke går i glemmeboken.