Nei er nei

Nei er nei

Når du har lyst er sex deilig, men dersom det foregår uten et oppriktig samtykke er det voldtekt. Hva innebærer et samtykke? Et samtykke til sex er mer enn bare å la være å si nei. Samtykke innebærer å gi et tydelig ja og delta aktivt i det som skjer. En sovende person, eller en som er bevistløs av ulike årsaker, er ikke i stand til å gi et aktivt samtykke til sex.

Det er din kropp

Du eier din egen kropp. Dette innebærer at du er den eneste som kan bestemme over kroppen din, også når og om og med hvem du vil ha sex. Alle mennesker har denne rettigheten, enten de er gutter eller jenter. Å voldta et annet menneske er å frata det retten til å bestemme over sin egen kropp.

I Norge har så mange som hver tiende kvinne opplevd voldtekt minst en gang i løpet av livet. Selv om kvinner og menn langt på vei er likestilte, er forekomsten av vold mot jenter, deriblant voldtekt, fremdeles veldig høyt. I de aller fleste tilfellene kjenner offeret den som voldtar. Halvparten av alle voldtekter skjer på fest og jenter i aldersgruppen 17-25 år er mest utsatt. Det er også viktig å huske at også gutter opplever seksuelle overgrep.

Viktig med holdningsendring

Amnesty International har gjennomført en holdningsundersøkelse, som viser at så mange som en av fire mener at en kvinne har et medansvar for å ha blitt voldtatt, dersom hun har blitt med en mann hjem etter fest. Slike fordommer er med på å gi kvinner en dårligere beskyttelse mot voldtekt og i tillegg medfører det at jenter ikke tør å varsle om hva de har blitt utsatt for.

Du kan delta aktivt i å forebygge voldtekt og seksuelle overgrep. Dette kan du gjøre ved å vise at du er blant dem som mener at voldtekt er det samme som sex uten samtykke. Grip inn dersom du har kamerater som ikke ser ut til å forstå hvor grensene går. Grip inn dersom du ser at venninnen din kanskje gjør noe hun egentlig ikke vil.

Amnestys kampanje nei er nei

Amnesty hadde for noen år tilbake en kampanje som het nei er nei. Denne var spesielt rettet mot norske myndigheter og et krav om at disse skulle endre voldtektslovgivningen, slik at voldtekt ble definert som seksuell omgang uten et oppriktig samtykke.

Deretter har denne kampanjen vært satt i verk mot russekullene, som har fått se film for å lære at nei er nei, og at det faktisk er lov til å ombestemme seg. En jente, eller gutt, kan si ja til sex og deretter ombestemme seg. Det er viktig å lære unge mennesker at de bestemmer over egen kropp og det er også viktig å lære både jenter og gutter at et samtykke må være mer enn bare et fravær av et nei. Det er mange som ikke vet forskjellen, og som tror at det meste er greit. Spesielt i russetiden kan det skje mange uønskede ting, blant annet på grunn av alkohol. Det er viktig å gi alle en god innføring i hva samtykke er, hvor grensene går og jobbe for at gode holdninger spres hele veien.