Seksuell trakassering i Macau – Ny lovgivning

Det er i Macau blitt innført en ny lov, det er nå ulovlig å seksuelt trakassere kvinner. Ifølge mange kritikere var dette på høy tid. Av de 29 tilstedeværende byråkratene i den lovgivende forsamlingen stemte alle i favør av at loven skulle bli innført.

Representanter for myndighetene som introduserte lovforslaget fortalte at motivet bak forslaget var å øke beskyttelsen av kvinner og mindreårige, samt å fremme likestilling på arbeidsplassen.
Lovforslaget vil skape en egen kategori vedrørende seksuell trakassering i lovverket. Dog er ikke verbal seksuell trakassering med i lovforslaget, noe som har vært utsatt for kritikk av forkjempere for kvinners rettigheter. Lovforslaget mener at seksuell trakassering skal bli listet som en semi-offentlig overtredelse, noe som innebærer at politiet kun kan ta affære om det foreligger en offisiell politianmeldelse fra offeret mot den som utførte handlingen.

Før denne loven ble innført måtte ofre for seksuell trakassering selv ta rettslige skritt mot overgriperen, og selv betale for en advokat som kunne bringe saken for retten. Det nåværende lovforslaget foreslår at den som utfører seksuell trakassering kan tilbringe opptil ett år i fengsel.

Samtidig foreslår også lovforslaget en egen kategori for anskaffelse av mindreårige prostituerte mellom 14 og 18 år. Dette vil bli ansett som en offentlig forbrytelse, og kan dermed etterforskes av politiet uten offerets godkjennelse. Personer som bryter denne loven kan risikere opp til 4 år i fengsel.
I tillegg er det inkludert en egen kategori for barneporno i lovforslaget. Forslaget forbyr produksjonen, distribusjonen, importen, eksport og salg av barnepornografi. Dette vil også bli ansett som en offentlig forbrytelse og kan dermed etterforskes uten å få offerets godkjennelse. Den som bryter denne loven vil risikere opptil åtte år i fengsel

I tillegg til disse tre nye kategoriene forsøker også lovforslaget å endre og oppdatere andre eksisterende lover. For eksempel sier forslaget at en voldtekt både kan utføres av en mann eller kvinne, og at det å tvinge noen til å utføre oralsex også burde bli ansett som voldtekt. Før dette lovforslaget ble denne handlingen kun sett på som en mindre forbrytelse og ikke som en fullkommen voldtekt. Lovforslaget ønsker også at disse to forbrytelsene skal endre status til en offentlig forbrytelse, slik at politiet kan etterforske disse på eget initiativ.

1 av 5 utsatt for seksuell trakassering

Nylig fant en studie gjennomført av en likestillingsorganisasjon i Kina ut at en av fem av arbeidende kvinner i Hong Kong har blitt utsatt for seksuell trakassering på jobben sin. Ofrene kom som regel fra yrker man tradisjonelt har oppfattet som sårbare, eksempelvis salg-, kasino, catering- og helsesektoren. Studien fant at noen ofre opplevde slik trakassering på daglig basis.

Av de omkring 500 personene som svarte på spørreundersøkelsen svarte 19 prosent at de hadde vært ofre for seksuell trakassering også tidligere, mens 6 prosent fortalte at de hadde sett slik trakassering de siste 12 månedene.

70 prosent av respondentene fortalte at de hadde tatt saken videre til ledelsen og forsøkt å sørge for at overgriperen opplevde represalier, resten av ofrene gjorde ingenting med saken. Det underbygger viktigheten av å i fremtiden gjøre det enklere for ofrene å ta med denne saken til politiet, eller å få hjelp til å få saken gjennom rettssystemet.

Studien viste også at 39 prosent av overgriperne var kolleger i samme stilling, 28 prosent var utgjort av kunder, de resterende prosentene bestod av sjefer eller personer lavere i hierarkiet.

De fleste av sakene som ble rapportert om i studien bestod av tilfeller hvor den seksuelle trakasseringen var gjennomført ved hjelp av kroppsspråk eller andre fysiske overtramp. Andre saker innebar verbal seksuell trakassering, enten på arbeidsplassen eller via tekstmeldinger eller chatte-funksjoner.